Yetişkin İçin Ders Grupları

 • Yetişkin kurslarında yaşın kilonun bir önemi yoktur. Herkes yüzmeyi öğrenebilir önemli olan sizin ne kadar kararlı olduğunuzdur.
 • Temel Eğitim ve ileri seviye olmak üzere iki ayrı grubumuz vardır.
 • Temel Eğitim grubuna su korkusu olan ve yüzmeyi bilmeyen kişileri alıyoruz. Temel eğitim grubunda Hoca başına düşen öğrenci sayısı en fazla 6’dır.
 • Temel Eğitim Grubundaki Eğitimler: Su korkusunu atlatma, su üstünde durabilme, suda kayabilme, nefes kontrolü ve ayak çalışmalarından oluşur. Amacımız bu gruptaki kişileri en kısa sürede ileri seviye grubuna katmaktır.
 • İleri seviye gruplarında ise 4 teknik (Serbest , Kurbağalama, Kelebek, Sırtüstü ) öğretilir .,
 • Bu grupta eğitim süremiz 1 saattir.
  .

Çocuklar İçin Ders Grupları

 • Çocuk Yüzme Derslerinde öncelikli Hedefimiz Yüzme Sporunu çocuklara sevdirmektir.
 • Bu çocuk grubunda temel eğitim ve ileri seviye eğitim olmak üzere iki ayrı grubumuz vardır.
 • Temel eğitim grubuna su korkusu olan ve yüzme bilmeyen çocukları alıyoruz ve bu grupta çocuklara suda kayabilme, ilerleyebilme, durabilme, nefes kontrolü ve ayak çalışmaları yaptırarak, su içinde hareket ve grup disiplinine ulaşmalarını sağlıyoruz.
 • İleri seviye gruplarında ise 4 teknik öğretilir.
 • Çocuk grup derslerinin bir başka avantajı da sosyal olma ve insanlarla iletişim kurma becerilerinin gelişmesini sağlamasıdır. Akranlarına olan güven duygusu artar ileride sorumluluk sahibi güvenilir bireyler olmasında büyük rol oynar. Bedensel gelişimi hızlanır.
 • Bu grupta eğitim süresi 1 saattir.

Özel Yüzme Dersleri

 • Özel yüzme dersleri en az zamanda en fazla verimi almak için ideal ders çeşididir.
 • Bu derslerde eğitim kişinin fiziksel durumuna, sportif becerisine ve kişinin amacına göre belirlenir.
 • Bu derslerde eğitmen ve öğrenci bire bir ilişki içinde olduğunda hatalar en kısa sürede düzeltilir ve eğitim bol tekrarla hızlı bir şekilde ilerler.
 • Bire bir veya iki kişi bir olma imkânınız bulunmaktadır. Haftada en az 1 saat olmak kaydıyla kaç ders ve ne sıklıkla ders alacağınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.
 • Dersler başladıktan sonra saat, gün değişikliği ve dersi erteleme imkânınızı hocanızla görüşmek kaydıyla mümkündür.
 • Özellikle zamanı kısıtlı olan veya su korkusu olan bireylere özel yüzme dersi öneriyoruz.

Kreş Grupları

 • Bu yaş grubundaki eğitimlerin amacı çocuğa suyu sevdirmek, eğlendirmek ve bunları yaparken suda yatmayı, kaymayı, suyu itip çekmeyi öğretmektir. Teknik ağırlıklı eğitimler yapılmamaktadır.
 • Bu grupta yüzme becerilerini çeşitli eğitsel oyunlarla geliştiririz.
 • Bu çalışmalar çocuğunuzun yüzmeden keyif almasını, bunu oyun olarak görmesini ve farkında olmadan yüzme öğrenmesini sağlar.
 • Bu grupta eğitim süremiz 40 dakikadır.

Antrenman Grupları

 • Eğitimlerimizde başarılı olan ve gelecek vaat eden çocuklarımızı müsabık olmaları için çalıştırdığımız gruplardır.
 • Antrenman grubu eğitimleri haftada 4 gün verilmektedir.